Privacy

Beveiligde verbinding
Op het besloten deel van ziekenhuisplanner.nl (dat is na het inloggen) worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser of aan de groene adresbalk bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. U kunt uw eigen persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen altijd zelf verwijderen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u bij ons inlogt hebben wij van u diverse gegevens nodig. Deze gegevens worden door ons niet gecontroleerd op juistheid.

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, voorletters, ziekenhuis en kamernummer die u invult bij de opgave van een patiënt. Deze gegevens gebruiken wij in uw planning.
  • Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om uw planning te bevestigen en u te informeren welke dagboekberichten worden toegevoegd. Wij gebruiken uw gegevens (e-mailadres) niet voor marketingdoeleinden.
  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld de pagina's die bezocht zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Persoonsgegevens voor het optimaal laten verlopen van de planning.
  • Het op de hoogte houden van dagboekberichten.
  • Verkeersgegevens voor het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Uw gegevens zijn bij ons veilig
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van de Ziekenhuisplanner.nl zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens.

Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de door de initiatiefnemer opgegeven deelnemers.

Bewaartermijn
Uw gegevens in onze database zullen, indien deze gedurende 3 maanden niet meer worden gebruikt of benaderd, geheel automatisch worden gewist. U krijgt een bericht voordat uw gegevens gewist worden.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@ziekenhuisplanner.nl
 

© 2017 Ziekenhuisplanner, alle rechten voorbehouden