Disclaimer verpleeghuis ziekenhuisplanner

Hoewel wij bij het samenstellen en beheren van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ziekenhuisplanner.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website komen uitsluitend toe aan Ziekenhuisplanner.nl. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziekenhuisplanner.nl BV. Voor eventuele toestemming kunt u contact opnemen via info@visitthepatient.com

Op onze diensten zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals u deze op de site kunt terugvinden. 

© 2020 Ziekenhuisplanner