Privacy

Ziekenhuisplanner hecht grote waarde aan uw privacy. Hieronder geven wij aan hoe wij daar uitvoering aan geven.

Beveiligde verbinding

Op het besloten deel van ziekenhuisplanner.nl (dat is na het inloggen) worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser of aan de aanduiding https in de adresbalk. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is het risico op fraude of diefstal van gegevens zoveel mogelijk beperkt.

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. U kunt uw eigen persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen altijd zelf inzien en verwijderen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u bij ons inlogt hebben wij van u diverse gegevens nodig. Deze gegevens zijn nodig voor de werking van het programma en worden door ons niet gecontroleerd op juistheid.

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, voorletters, ziekenhuis en kamernummer die de beheerder invult bij de opgave van een patiënt. De relaties die u uitnodigt zien deze gegevens. Wees daarom zorgvuldig wie u uitnodigt. Ook is dat de reden dat alleen de beheerder uitnodigingen tot deelname kan verzenden.
  • Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om uw planning te bevestigen en u te informeren welke dagboekberichten worden toegevoegd. Wij gebruiken uw gegevens (e-mailadres) niet voor marketingdoeleinden.
  • Door de acceptatie van de door de initiatiefnemer/beheerder verzonden uitnodiging aanvaardt u de deelname aan de kring rond de patiënt en de toezending (per mail) van dagboekberichten.
  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld de pagina's die bezocht zijn. 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Persoonsgegevens voor het optimaal laten verlopen van de planning.
  • Het op de hoogte houden van dagboekberichten.
  • Verkeersgegevens: deze gegevens zijn niet persoonsgebonden (anoniem) en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren..

Uw gegevens zijn bij ons veilig
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, delen of anderszins ter beschikking stellen.

Uw gegevens worden op beveiligde servers in Nederland opgeslagen. Aangewezen, bevoegde medewerkers van de Ziekenhuisplanner.nl zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens. Deze medewerkers mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken om de helpdesk functie ten behoeve van de werking van het systeem uit te oefenen.

Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de door de initiatiefnemer opgegeven deelnemers. Elke persoon die wordt uitgenodigd voor deelname rond de planning en de agenda dient die uitnodiging uitdrukkelijk te accepteren voordat hij/zij kan deelnemen.

Bewaartermijn 
Uw gegevens in onze database zullen, indien deze gedurende 3 maanden niet meer worden gebruikt of benaderd, geheel automatisch worden gewist. U krijgt een bericht voordat uw gegevens gewist worden. Elke deelnemer kan zijn aansluiting bij een patiënt zelf verwijderen. De gegevens die hij of zij eerder op de site zette, zoals dagboekberichten en afspraken in de agenda, blijven wel bestaan en inzichtelijk voor de andere deelnemers totdat, nadat er gedurende 3 maanden geen gebruik meer wordt gemaakt van ziekenhuisplanner, alle gegevens worden gewist. 

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@visitthepatient.com

© 2020 Ziekenhuisplanner, alle rechten voorbehouden